March 21, 2010

فررسیدن نوروز را به همه دوستانم در حلقه ملکوت و خوانندگان آن به ويژه به صاحب ملکوت داریوش عزیز صمیمانه تهنیت می گویم. امیدوارم سال جدید سال زیبا و دلپذيری برای همه دوستان عزیز باشد.

Posted by parvizj at March 21, 2010 2:28 PM | TrackBack
Comments

آقای جاهد
بهار بر شما هم خجسته باد. به امید روزهای بهتر و بهتر برای شما و داشتن یک رسانه‌ی کاملا مستقل
.......
شيما جان
مرسی. برای تو هم روزهای خوبی را آرزو می کنم. اما ترديد دارم که رسانه مستقل اصلا می تواند وجود داشته باشد يا نه؟
-پرويز

Posted by: شیما زارعی at March 24, 2010 7:36 PM

پرويز عزيز،
سال نو بر تو هم مبارک. ممنون‌ام از اظهار لطف و محبت‌ات.

داريوش

Posted by: داريوش at March 21, 2010 4:13 PM
Post a comment

Remember personal info?