October 9, 2008

صلح برای ايران و همه جهان

 

 

عکس از پرويز جاهد

عصر روز يک شنبه در اين پاييز نمناک و هوای هميشه بارانی لندن که آدم سخت حوصله می کند از خانه بزند بيرون، عده ای قليل که نگران احوال جهان اند و قلبشان برای بشريت و صلح می تپد، قرار می گذارند که جلوی صومعه وست مينستر لندن جمع شوند و برای صلح و نجات جهان از شر جنگ دعا کنند .

سردسته اين گروه زن غيور و بی باکی است به نام ماريا که سال هاست در خيابان های لندن عليه جنگ و تجاوز قدرت های غربی به عراق و خاورميانه فرياد می زند و برای صلح دعا می کند. ماريا مسيحی ای با ايمان است اما فناتيک نيست. او با بسياری از طرفداران صلح و مخالفن جنگ از نژادها و مذهب ها و گرايش های مختلف دوست است و با آنها  در تماس است و در اين گونه موارد به آنه زنگ می زند و ای ميل می فرستد و آنها را برای شرکت در راه پيمايی و اعتراض فرا می خواند.

ماريا. عکس از پرويز جاهد

 

او غمخوار کودکان عراقی، فلسطينی و افغان و دشمن بزرگ بمب های هسته ای ، ناپالم و خوشه ای است. ماريا چندين سال است که به همراه مجنون ديگری به نام برايان هاو در مقابل پارلمان بريتانيا خيمه زده اند و عليرغم فشار پليس و دولت بريتانيا از آنجا جنب نمی خورند.

 

او بارها از سوی  پليس به خاطر سد معبر و ايجاد مزاحمت برای شهروندان يا برهم زدن نظم عمومی بازداشت شده و به دادگاه رفته است. اما ماريا در اين راه تنها نيست. هنوز وجدان های بيدار و دردمند و روشنفکران آگاه ومسئول در ميان غربی ها زيادند. کسانی که حاضر می شوند روز يک شنبه تعطيل شان را به جای نشستن در خانه يا رفتن به ميکده ها به خيابان بيايند و زير باران تند، برای تحقق صلح در جهان فرياد بزنند.

 

به آنها در مقابل صومعه وست مينستر ملحق می شوم و برای صلح و نجات جهان از شر جنگ افروزان دعا می کنم. بعد با هم به مقابل پارلمان بريتانيا می رويم و در کنار خيمه و خرگاه برايان هاو، طوماری را که ماريا با مضمون «جنگ را متوقف کنيد» برای ارائه به دفتر گوردون براون نخست وزير بريتانيا تهيه کرده امضا می کنيم و راهی شماره 10 داونينگ استريت(منزل نخست وزير) می شويم.

باران شديد است و خيابان های لندن خلوت. عده کمی آمده اند اما فرياد اعتراض بلند است و بسياری از رهگذران را به خود جلب می کند.

عکس از پرويز جاهد

 

 راه پيمايان ، پيروان  مذهب ها و نژادهای مختلف، يهودی، مسيحی، مسلمان، پاکستانی، فلسطينی و آفريقايی بودند. در ميانشان مايکل کالور هم بود بازيگر سرشناس انگليسی که در فيلم ها و سريال های زيادی از جمله جنگ ستارگان، گذری به هند و سريال فراموش نشدنی ارتش سری(در نقش سرهنگ اروين برنت)بازی کرده است و اينک بازنشسته است اما همچنان قرص و محکم و استوار است. او از مخالفان سرسخت تونی بلر و جرج بوش هست و می گويد که بايد آنها به عنوان جنايتکار جنگی محاکمه و مجازات شوند. تی شرتی هم پوشيده که روی آن نوشته کارادزيک(جنايتکار جنگی صربستان) اکنون، پس بلر کی؟

مايکل کالور.بازيگر انگليسی و از مخالفان جنگ عراق. عکس از پرويز جاهد

 

ديويد گولد شاعر هم بود که پدر هلن گولد از قربانيان بمب گذاری هفتم جولای لندن است و می گويد عليرغم اينکه دخترش به وسيله تندروهای مسلمان کشته شده اما هيچ کينه ای نسبت به اسلام و مسلمانان به دل ندارد و در شعرهايش، بخشش، عشق، و برادری را می سرايد و همه پيروان اديان الهی را به وحدت دعوت می کند و جنگ و ترور و خشونت را برنمی تابد.

برايان هاو فعال ضد جنگ و ديويد گولد شاعر انگليسی. عکس از پرويز جاهد

 

اين عکس ها را از اين روز به ياد ماندنی گرفتم.

کپی رايت عکس ها محفوظ است.    

Posted by parvizj at October 9, 2008 4:35 AM | TrackBack
Comments

اميدوارم روياي صلح و دوستي به حقيقت بپيوندد البته اين امر امري محال است

برقرار باشيد

Posted by: دخترك at October 12, 2008 1:30 PM
Post a comment

Remember personal info?