May 5, 2008

پنجره باز می شود

 

سايت جديد آن لاين آلبوم موسيقی تازه مسعود و شيدا  را معرفی کرده است:

 پنجره باز می شود

اين چهارمين آالبوم آهنگ های مسعود جاهد و شيداست. صدای امجد خانم(شيدا) واقعا زيبا و دلنشين است. افسوس که وزارت ارشاد اجازه نمی دهد صدای زنان در ايران به صورت خالص، پاک، شفاف و دست نخورده به گوش مردم برسد و بايد برای انتشار حتما با صدای چند مرد ترکيب شود. برای شنيدن صدای واقعی و دست نخورده امجد خانم بايد آلبوم سرگيسوی آنها را بشنويد که بازسازی ترانه های خاطره انگيز و زيبای قمرملوک وزيری است که مسعود انجام داده و شيدا بی نظير اجرا کرده است. به اميد آن روز که نتيجه واقعی کار مسعود و همسرش اجازه انتشار پيدا کند. 

Posted by parvizj at 11:04 PM | Comments (3) | TrackBack