May 1, 2007

مطالعات جديد در زمينه فيلم مستند

نشريه مطالعات فيلم مستند(Studies in Documentary Film) که نخستين شماره آن در فوريه 2007 منتشر شد نشريه ای با سمت و سوی آکادميک است که از سوی نشر اينتلکت(Intellectbooks) انتشار يافته و به موضوع های مهمی چون تاريخ، تئوری، نقد و توليد فيلم مستند می پردازد.
قرار است اين نشريه محلی برای انعکاس آرا و نظرات جامعه بين المللی آکادميسين های فيلم مستند باشد، کسانی که در زمينه های تئوری و نقد فيلم مستند فعال و صاحب انديشه اند.
اين نشريه که به زبان انگليسی در بريتانيا منتشر می شود بر آن است که مقالات و نقدهای نويسندگان و پژوهشگران فيلم مستند از سراسر جهان را منتشر کند. سردبير آن دين ويليامز(Deane Williams) استاد بخش مطالعات فيلم و تلويزيون مدرسه ارتباطات انگليسی و مطالعات نمايشی در دانشگاه موناش استرالياست و نويسندگان و دانشگاهيانی چون ای ين ايتکن(Ian Aitken)، مويناک بيس واس، جان کورنر، آنی گولدسان، جان هيوز، مايکل رنو، جين روسکو و جنت واکر با آن همکاری می کنند.
 نشريه مطالعات فيلم مستند، نخستين شماره خود را به فيلم مستند مارتين اسکورسيزی در باره باب ديلن(راهی به سمت خانه نيستNo Direction Home) اختصاص داده است. در اين زمينه، مقاله های باب ديلن و لهجه آمريکايی نوشته نوئل کينگ از دانشگاه سيدنی، يک نوع ديگر رودخانه نوشته آدرين مارتين از دانشگاه ملبورن، بلوز نوشته جان هيوز و همشهری ديلن نوشته پيتر دويل مستند آرشيوی و بيوگرافيکال مارتين اسکورسيزی را از جنبه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار داده اند.
دين ويليامز سردبير نشريه در مقدمه آن هدف و ضرورت انتشار اين نشريه تئوريک و تفاوت آن با نشريات مشابه در زمينه فيلم مستند را اينگونه توضيح داده است:
« فيلم مستند هميشه يک ژانر بين المللی بوده است. يکی از ويژگی های فيلمسازی غير داستانی از نخستين روزهای سينما اين بوده که يک جهان خصوصی يا اجتماعی را به جهان های ديگر نشان دهد. اين ويژگی در فيلم های مستند سال های 2000 چشمگيرتر است. ما ديگر دنبال اين نيستيم که ديگران خود را به ما نشان دهند بلکه ما خود نيز می توانيم خود را نشان دهيم. يوتيوب(Youtube)، مای اسپيس(Myspace) و ويدئوی ديجيتال ما را قادر ساخته که خود يک فيلمساز باشيم و حرف هايمان را در باره وضعيت جهان بازگو کنيم.
تاريخ سينمای مستند روش ديدن فيلم مستند يا ساختن آن را به ما نشان می دهد. اما علاوه بر اين ما بايد به مطالعه فرم ها و فيلمسازان گمنام و نوظهوری بپردازيم که خود را مولف به حساب نمی آورند اما تاثير زيادی بر فرم ها و فيلمسازان مسلط و پذيرفته شده می گذارند. هنوز تاريخ های بسياری است که بايد گفته شود و تئوری های جديدی که بايد مورد مطالعه قرار گيرد. تئوری هايی که از مواجهه با کشورها و تاريخ های مختلف ريشه می گيرد و در عين حال روش هايی را که اين تاريخ ها بايد روايت شوند معرفی می کنند.
در اين ميان نخستين شماره مطالعات فيلم مستند نقش مهمی در اين زمينه به عهده دارد. برای سال ها مطالعات فيلم مستند متکی به تعدادی نشريه مهم بوده که بار بررسی انتقادی را به دوش می کشيده اند. نشرياتی چون:
DOX (Documentary Film MagazineDocumentary Box، Double Take و International Documentary Magazine که همگی رويکردهای متعددی را در زمينه مطالعه فيلم مستند ارائه کرده اند.
نشريات ديگری هم هستند مثل Wide Angle، Framework، Senses of Cinemaو
 Cinema Journal که فضايی را برای نوشتن دانشگاهيان در زمينه مطالعات فيلم مستند فراهم کرده اند.
 
اما نشريه مطالعات فيلم مستند می خواهد کانون زنده و رو به رشد مطالعات فيلم مستند را معرفی کند. اين نشريه از همين شماره نخست، با انتشار نوشته های متفاوت و منحصر به فرد پيرامون فيلم مستند، رويکرد ويژه ای را نسبت به تاريخ، تئوری، نقد و توليد فيلم مستند اتخاذ کرده است.
مستند گردآوری شده مارتين اسکورسيزی، اين فرصت را برای ما فراهم کرده تا از نويسندگان مختلف بخواهيم که الزامات و تاثيرات گوناگون اين فيلم را در نظر بگيرند. مستندی که به وسيله يکی از مهم ترين فيلمسازان زمان ما در باره يکی از شمايل های مهم هنری قرن بيستم و با استفاده از نماهای آرشيوی که ديگران فيلمبرداری کرده اند، ساخته شده است.
مقاله جان کورنر( مشاهداتی در باره نوشتن، نقاشی و عکاسی)، و مقاله مايکل اينگم، راهکارهای جديدی را برای نگريستن به فيلم مستند در مفهوم وسيع تر آن ارائه می کند. به علاوه در ادامه تلاشمان برای انعکاس سينمای مستند بين المللی، به پيشنهاد فرنائو پسو راموس(Fernao Pessou Ramos) به نقد و بررسی کتاب هايی در زمينه سينمای مستند به زبان های غير انگليسی نيز پرداخته ايم.
اميدواريم با انتشار نوشته هايی در باره سينمای مستند اسکانديناوی و سينمای مستند برزيل بتوانيم مطالعات فيلم مستند را از حوزه انگليسی زبان خارج کرده و ابعاد وسيع تری بدان ببخشيم.
به دنيای مطالعات فيلم مستند خوش آمديد.»
 
نشريه مطالعات فيلم مستند سه شماره در سال منتشر می شود و اشتراک سالانه آن 30 پوند است.
Posted by parvizj at May 1, 2007 12:24 PM | TrackBack
Comments

كار خوبي كردي ابراهيم گلستان را به حرف آوردي/ نتيجه هم خوب از آب درامد.

Posted by: مرتضا پورحاجی at May 6, 2007 8:23 AM

Dear Shahin,
I do not really remember the conversation but

I am the person you think. What can I do for you?

Posted by: parviz at May 5, 2007 1:46 PM

Dear Jahed

Sorry for disturbing you. I meant Jahed. My bad.
Have't you been teaching at Sourh between 1997 to 1999? I guess we had sort of discussion on Masoud Kimiyayee's cinema......

Best,
Shahin

Posted by: shahin at May 2, 2007 10:03 PM

خيلي خوبه آيا مي شه مشترك شد و در ايران اين مجله رو دريافت كرد؟

Posted by: Ali shehni at May 2, 2007 2:47 PM
Post a comment

Remember personal info?