January 10, 2007

تقدير از بزرگان

 
   پنجم دی ماه روز تولد بهرام بيضائی، فيلمساز، نويسنده و اديب طراز اول ايرانی است. سنت بزرگداشت و تقدير از مفاخر و بزرگان فرهنگ، هنر و ادب سنت شايسته و پسنديده ای است که متاسفانه امروز در جامعه و فرهنگ ايران آنطور که بايد و شايد جای درخوری ندارد و اغلب قربانی اهداف سياسی ايدئولوژيک سردمداران ومتوليان فرهنگ شده است.
برگزاری برنامه ای تحت عنوان چهره های ماندگار که با حمايت صدا و سيما و وزارت ارشاد در ايران برگزار شد اگرچه باعث توجه به برخی نام ها و چهره های برجسته و خدمتگزاران فراموش شده اين ديار شد اما تنگ نظری ها و نگاه  ايدئولوژيک و انحصارطلبانه مسئولان و برگزارکنندگان اين مراسم اجازه نداد که نام بسياری ديگر از خدمتگزاران واقعی فرهنگ، ادب و هنر ايران به ميان آيد.
تقسيم بندی اهل فرهنگ و ادب بر اساس نگاه ايدئولوژيک به خودی و غير خودی که بر مبنای تقسيم بندی وسيع تر و کلی تر جامعه به شهروندان درجه اول و درجه دوم انجام می گيرد موجب شده که جامعه و دوستداران و عاشقان فرهنگ امکان تقدير و بزرگداشت از مفاخر ملی خود را در زمان حيات آنها پيدا نکنند و تنها منتظر اين باشند که ادای دين خود را درمرگ و مراسم سوگ آنها به جای آورند.
فرخ غفاری حق بزرگی به گردن سينما، تئاتر و فرهنگ ايران دارد. اينکه غفاری زمانی در رژيم شاه عهده دار برخی پست ها و مناصب دولتی بود نبايد سبب شود که نام او فراموش شده و خدمات او ناديده گرفته شود. کمترين خدمت غفاری به فرهنگ و سينمای ايران تاسيس کانون ملی فيلم و فيلمخانه ملی ايران و آرشيو فيلمی است که مهمترين دليل و نشانه وجود سينما و تاريخ آن در ايران است.غفاری، گلستان، رهنما، بيضايی، مهرجويی، کيارستمی، کيميايی، کيمياوی، نادری ، شيردل، اصلانی، شهيدثالث و بسياری ديگر بدون ترديد جزو مفاخر ملی ايران محسوب می شوند و شايسته بود و هست که در زمان حياتشان از آنها تقدير شود و به خدمات آنها ارج نهاده شود. ملت فرانسه به داشتن سينماگری چون هانری لانگلوا که آرشيو ملی فيلم فرانسه و سينما تک پاريس را راه انداخت، افتخار می کند. همينطور ملت آلمان به وجود لوته آيزنر زنی که بنيانگذار آرشيو ملی فيلم آلمان بود. پس چرا ملت ايران نبايد به وجود کسانی چون فرخ غفاری، ابراهيم گلستان، فريدون رهنما، عباس کيارستمی و بهرام بيضائی که سهم مهمی در ساختن بنای فرهنگ معاصر ايران دارند افتخار نکند. اقدام علی دهباشی و مجله بخارا در بزرگداشت بهرام بيضايی به مناسبت روز تولد او اقدام بسيار شايسته ای است و دست مريزاد گفتن دارد. 
تولد بيضايی بر همه اهل سينما و فرهنگ ايران مبارک باد.
اين يادداشت کوتاه را به مناسبت تولد بهرام بيضايي نوشتم که روز تولدش در سايت راديو زمانه منتشر شد.
Posted by parvizj at January 10, 2007 8:09 PM | TrackBack
Comments

درود بر شما آقای جاهد
کار بسیار خوبی انجام دادید . البته متن را در رادیو زمانه خوانده بودم . به هر حال حقی که بیضایی ها و غفاری ها بر گردن ما دارند بسیار است و البته آقای دهباشی خستگی ناپذیر که شمع این محافل را روشن نگاه میدارد.
با تشکر
انوشیروان

Posted by: انوشیروان at January 12, 2007 9:21 AM

غافل نشويم از اين كه خدا نگه دارد علي دهباشي را براي ما كه واقعن با آن مريضي سخت خدمت ميكند و فعال است

Posted by: ماهي سياه كوچولو at January 11, 2007 11:19 PM
Post a comment

Remember personal info?